သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2018

Full-Time Project Sales Supervisor (In Yangon)

NTS MART – Posted by NTS Mart One Stop Hospitality ProductsBahan, Center District, Israel

NTS-Logo-250x156.jpg

Job Description

Market survey & outside marketing in new project

Prepare require quotation for customers by using Email and Follow up

Site checking for new project to set up together with Engineering Department

Dealing with procurement Center (For customized items and delivery way)

Position Requirements

Any Bachelor Degree

Job experience must have at least 1 year in hospitality field and 2 years in sale & marketing field

English skills (Read, Write, Listen, Speak)

Age between (25-30)

Computer skills(Using email and Microsoft Office )

How to Apply

Interest candidates can send your CV to ([email protected]).
Contact Number 01-387492, 01-534400.

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Job expires in 23 days.

30 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume