သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 Jun 2017

Full-Time Purchasing clerk

Myanmar Prodigy Co., Ltd. – Posted by myanmarprodigyAnywhere

Job Description

Purchasing Clerk: ( 1 Post )
Salary: 200,000MMK – 400,000MMK
Gender: ( M / F )
Responsibilities and Requirements:
• Collate purchase orders and purchase requisitions in order to order materials, goods and supplies.
• Review inventories and order as required.
• Interact with the suppliers on a day to day basis.
• Review deliveries against the orders and track the status of any orders.
• Deal with non supplied, under orders, over orders and damaged goods.
• Ensure that any invoices are sent to accounts for payment
• Produce and maintain all reports.
• Bachelor’s degree holder
• At least 3 years experience in a similar position
• Fluency in English both written & spoken.
• Good computer skill such as word, excel, PowerPoint, PageMaker, email etc

How to Apply

Kindly apply the job via email and set up interview by calling company’s phone.
[email protected]
[email protected]
Phone: +951686452 , +951686453, +951528522

Job Categories: Retail / Distribution. Job Types: Full-Time. Job expires in 26 days.

39 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume