သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Aug 2017

Full-Time Purchasing Leader

Quantum Talent Myanmar Co. Ltd – Posted by Quantum Talent Myanmar Co. LtdAnywhere

QTM.png

Job Description

Career Opportunity- Purchasing Leader for a Power Plant based in Maw La Myine
Office Location: Maw La Myine
Requirements;
• Able to lead a team of purchasers (6-8person)
• Have 3-5 year experience in purchasing role
• Knowledge in vendor management (overseas and in Myanmar).
• Finding new suppliers on parts and services
• Knowledge in purchasing processes (PR, PO, GR, Incoterms, etc)
• Knowledge in logistic and custom clearance requirements of Myanmar
• Knowledge in ERP system will be an advantage
• Possesses good computer skill, such as excel and basic English
• Preferably have international exposure, standards
Company: Power Plant based in Maw La Myine

How to Apply

If interested, please send your updated CV with contact detail to [email protected] or [email protected]
We regret only shortlisted candidates will be contacted.

Job Categories: Transportation / Logistics. Job Types: Full-Time. Job Tags: procurement and purchasing. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 23 days.

81 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume