သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
25 Nov 2018

Full-Time QS Manager (BE.Civil) High Rise Experience, Expats/Repats USD 2000~4000

Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGloryYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Dagon Glory BIG Logo RGB.png

Job Description

· Male/Female
· Repatriate/Expatriate
· Prefer Asian nationality
· Singaporean/Malaysian are plus
· Prefer the applicants who residing in Myanmar
· Experienced mixed development project (over 200 million USD)
· 10 Stories & above high rise building experience
· Over 10 year working experience in building construction
· Engineering (Civil) or Equivalent Int’l Degree/Diploma
· Age over 35 years
· Experienced with Japanese organization or it affiliate companies are preferred
· Passionate and able to work under pressure
· Leading team

How to Apply

Please send your cv with photo to [email protected]

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 13 days.

74 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume