သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Dec 2016

Full-Time Quality Controller (Male/Female) 2 posts

IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. – Posted by iidamyanmarAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

iida logo.jpg

Job Description

Job Descriptions
– Examine/inspect incoming & outgoing products/materials for defects deviations according to manufacturing specifications
– Monitor and observe operations ensuring workers meet specific standards
– Manage Quality Control and achieve targets
– Need to have an eye for detail and be prepared to challenge back
– Accept/reject products/materials as appropriate, recording details as per SOP
– Communicate inspection results with those responsible for products/materials
– Report inspection & test data according to job requirement
– Ensure all appropriate equipment is operational at all times and maintained according to manufacturer’s guidelines
– Any other duties/tasks deemed necessary by the site management team

Job Requirements
-Essential – good administration skills, reading/writing & computer literate to a good level, good communication skills and previous experience in a quality control environment,
– Preferable : At least 3 years’ experience in manufacturing such as garment / textile / shoes industry as QC (or similar position)
– Desirable : overseas experience with continuous improvement activities and safety management
– Aged between 25 to 40 years’ old
– Any graduate or higher education

How to Apply

Interested applicant may apply their resume on [email protected] or walk-in interview is available at IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. Address at B-3, Mingaladon Industrial Park, Yangon. Ph 01 639107, 639108.

Job Categories: Manufacturing. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000.

269 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume