သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
1 Oct 2018

Full-Time Rental Sales

Rebbiz Co.,Ltd (CarsDB) – Posted by RebbizAnywhere

logo_green.png

Job Description

Job Description
Completes rental transactions and agreements for customers following established guidelines and procedures.
Completes qualification procedures prior to renting vehicles.
Sells programs and services to customers in an effort to maximize sales opportunities and meet sales goals set by management.
Reviews completed contracts with customers to verify accuracy of information and explains rates and charges.
Provides customers with completed rental agreements, keys, directions to rental vehicles, maps, and any other assistance required.
Completes transaction procedures for returned vehicles and verifies accuracy of closing calculations.

Required Experience
Any degree
Previous Customer Service and Sales experience

Required Knowledge, Skills and Abilities
Ability to perform competently basic mathematical calculations manually or through utilizing a calculator
Ability to work as part of a team and independently
Judgement / problem solving
Leadership skills
Coaching
Planning and organizing
Conflict resolution and negotiation
Knowledge of computer systems

Travel Requirements
Minimal travel is required.

How to Apply

We offer competitive salary together with other benefits such as quarterly bonuses, monthly dinner outings, annual team trips, professional education allowances, flexible work hours and more.
Office Hour : Mon to Fri (9:00am – 5:30PM)
Email to: [email protected]

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be invited for personal interview. *

For more information, please contact to HR Team Ph: + 95 9 43056383

Job Categories: Featured and Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Job expires in 9 days.

125 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume