သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Sep 2017

Full-Time Reporter

Rebbiz Company (CarsDB) – Posted by RebbizYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

logo_green.png

Job Description

Job Duties and Tasks for: “Reporter”

Seeking out and investigating stories via your contacts, press releases and other media.
Attending press conferences and asking questions;
Attending a variety of events
Answering the phones and reacting to topical stories that matter to our viewers.
Working closely with the broadcast team, photographers and editors and producers.
Producing concise and accurate copy and to adhering to strict deadlines.
Check reference materials, such as books, news files, or public records to obtain relevant facts.
Recording/editing interviews using technical camera and computer equipment

Skill and Requirements

Related work experience
1 year experience of ‘On-Camera’ storytelling
Degree in Journalism preferred. Trade school training helpful.
Basic understanding of broadcast cameras and how to operate them.
Strong work ethic with an emphasis on team commitment.

How to Apply

To apply:
https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk0m5j6

(or)

Email to: [email protected] with your CV.

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be notified for interview. *

Job Categories: Featured and Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Job expires in 13 days.

1284 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume