သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
1 May 2019

Full-Time Restaurant Supervisor

Grand Library Restaurant – Posted by GrandLibraryAnywhere

IMG_6621.jpg

Job Description

– Able to supervise and train floor staff
– Able to serve customers excellently
– Knowledgeable in F&B, hospitality
– Must be firm and demonstrate leadership skill well
– Must be able to speak english well
– Must have at least 3 years of experience in F&B
– Able to work in a team, handle pressure well
– Marketing skills, communication on social media is essential

How to Apply

Interested candidate please drop CV to grand [email protected] or contact 09-5640777 for more details.

Job Categories: Hospitality / F & B. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 10 days.

56 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume