သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Feb 2018

Full-Time Sale Engineer Executive

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– BE (EP)

– English -4 skills

– Electrical sale experience (3) yrs

– နယ္ခရီးသြားႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။

– ဖယ္ရီ စီစဥ္ေပးသည္။

– ရံုခ်ိန္ (၉နာရီ မွ ၅ နာရီ )အထိ

– Mon to Sat Day

– Urgent

– ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

-အေသးစိတ္သိလိုပါက ၀၉-၄၅၁၃၅၀၈၈၈ ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

How to Apply

– ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

-အေသးစိတ္သိလိုပါက ၀၉-၄၅၁၃၅၀၈၈၈ ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 25 days.

99 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume