သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Apr 2019

Full-Time Sale Executive – 2 Posts

Mitsuiwa-ACE Engineeirng Ltd. (Subsidiary of ACE Data Systems) – Posted by MAEAnywhere

Job Description

Job Description :
– IT Product sales for market, work with channel partners to achieve sales target.
– Complete the customer opportunity analysis, sales presentation , establish IT network area
– Establish and develop strong business relationship with new clients and key accounts
– Make Quotations

Position Requirement :
– Good product sales skill, good at understanding customer points and requirement
– Overall at least 2 years of sale experience , business-to-business (B2B) would be an advantage and at least 2 years experience in technology/IT/Banking & 2 years in sales & marketing experiences
– Must be able to speak conversational English.
– Has work experience in IT Channel Partners will be advantage
– Able to easily and quickly understand company’s product and services, identify customers and penetrate the market.
– Work with team to develop proposals that speaks to client’s needs, concerns, and objectives.

How to Apply

Interested candidates please send your updated resume with recent photo to [email protected];

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 8 days.

68 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume