သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Jun 2018

Full-Time Sale & Marketing

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ CCTV Comapny တစ္ခုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

– ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
– CCTV အေရာင္းစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။(Training ေပးမည္)
– အျမန္အလိုရွိသည္။
[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 20 days.

27 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume