သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 May 2019

Full-Time Sale & Marketing Manager – Male/Female

Achieve Career Co.,Ltd – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

Job Description
Research markets and determine best markets for selling company’s products & services
Oversee the marketing budget for the whole company
Develop marketing and distribution strategies in line with company’s objectives
Implement marketing campaigns in coordination with marketing department of subsidiary companies
Monitor & lead the marketing teams of subsidiaries
Build strong relationship with customers, business partners, agencies and suppliers
Monitor company sales performance
Planning, developing, implementing and evaluating advertising, merchandising and trade promotion programs
Developing sales action plans

Person Specifications
Bachelor degree in any discipline
Master / Diploma in marketing or business administration is an advantage
Minimum 5 years’ experience in this position
Must be goal oriented, flexible and creative.
Good knowledge of current marketing trends
Strong leadership, communication and presentation skills
Excellent in English spoken and written communication skills.
Good at using Microsoft Office Applications.
Ability to work under pressure
Able to travel
Follow up sales activities with clients & potential clients.

How to Apply

If you interested candidates,Please send your CV in Microsoft word format with photo to [email protected]

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 22 days.

38 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume