သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 May 2019

Full-Time Sale Represantative

FinTech Myanmar – Posted by Financial Technology MyanmarAnywhere

Job Description

– Monthly Report to marketing manager
– find new agent
– Mobile agent
– can go to new agent by bus around downtown .
– working hour 8:30AM to 5:30 PM
– Sat ,Sun (off)
Requirement
– any graduated
– must have at least one year sale & marketing fields.

Supporting

Phone Bill
Other Allowance

How to Apply

if more want to know information for this position

feel free to call 09 – 424271490 ( Between working hour)
and drop your cv to [email protected]

Job Categories: Banking / Finance. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 14 days.

67 total views, 7 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume