သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Nov 2017

Internship Sales

Global Enchanting Safety and Management Training Centre – Posted by Cherry ChoYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Logo Only.jpg

Job Description

– သင္တန္းေက်ာင္း၏ Tele Sales Team တြင္ အဓိက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။
– Telephone ေျပာျခင္းကို စိတ္ပါဝင္စားသူ ျဖစ္ရပါမည္။
– Sales ပိုင္းကို စိတ္ဝင္စားသူ – သြက္လက္ခ်က္ခ်ာၿပီး စကားေျပာရည္မြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
– သံုးလ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး မိမိ၏ အရည္အေသြးေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး Permanent ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးပါမည္။
– Internship ကာလအတြင္း ခံစားခြင့္ရွိပါမည္။

How to Apply

စိတ္ပါဝင္စားပါက ေလွ်ာက္ထားရန္
*****************************
[email protected] သို႔ CV ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရန္
အေသးစိတ္စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက
– ၀၉-၄၂၁၁၀၆၂၇၅၊ ၀၁-၅၂၄၉၅၃၊ ၀၉-၅၁၈၁၃၁၆ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း အေသးစိတ္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
Closing CV Form
– ၁၅.၁၁.၂၀၁၇ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

Job Categories: Education. Job Types: Internship. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 26 days.

133 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume