သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Jan 2018

Full-Time Sales Account Manager

Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April MayAnywhere

MCY Logo.jpg

Job Description

Responsibilities
Sales
•Manage the overall execution of the sales cycle
•Generate sales for a portfolio of accounts and reach the company’s sales target
•Identify new sales opportunities within existing accounts by up-selling and cross-selling
•Interact and coordinate with the sales team and other staff members in other departments working on the same account

Account Management
•Operate as the lead point of contact for any and all matters specific to the customer
•Develop a strong advisor relationship with key accounts and customer stakeholders
•Communicate clearly the progress of project initiatives to internal and external stakeholders
•Forecast and track key account metrics
•Assist with high severity requests or issue escalations as needed
•Manage and solve conflicts with clients

General Management
•Establish budgets with the client and company
•Meet time deadlines for accounts
•Ensure the timely and successful delivery of the company according to customer needs and objectives

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 21 days.

60 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume