သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
21 Feb 2019

Full-Time Sales & Application Specialist

Biomed Global – Posted by michelle23Anywhere

BMG logo.png

Job Description

Job Requirements

Degree in Biomedical science or B.Med.Tech or related disciplines.
Experience 1-2 years in laboratory technical troubleshooting or Medical Sales will be plus point.
Good verbal & written communication in English.
Oversea Training opportunity.

Jobs Responsibilities

• Good communication skills; the ability to call, visit and interact with potential customers.
• To plan & execute sales calls & activities aligned with brand objective and deliver scientific messages to drive product awareness.
• Build strong relationship with key decision makers of assigned accounts.
• To provide regular update on competitor & market information in responsible territories.
• To take part in exhibition, symposium, congress etc… as needed.
• Team player who has willingness and capabilities to share knowledge openly with others.
• Possesses an energetic, outgoing, and friendly demeanor.
• Self-motivated and self-directed
• Able to multitask, prioritize, and manage time efficiently.

Employment Type: Permanent
Working Days: Mon~Fri
Working Hours: 8:30~17:30
Transportation (Allowance): Yes
Commission: Yes
Bonus: Yes
Oversea Company Trip: Yes

How to Apply

Interested candidates , pls email to [email protected]
Thank you.

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 29 days.

30 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume