သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2019

Full-Time Sales Assistant

Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit TeamAnywhere

Job Description

Roles and Responsibilities

– Handling job portal website
– Searching / identifying / visiting to potential clients
– Solving customer complaints.
– Analysing clients’ data base.
– Updating the client’s job posts on Facebook daily.
– Explaining very well about SmartAlote website to clients.
– Collecting active job position lists from SmartAlote Site every Friday.
– Categorizing the clients using packages.
– Follow up clients and achieve department’s sales goals on a monthly, quarterly and yearly basis.
– Achieveing agreed upon sales targets and outcomes within schedule.

Qualification

– Any graduate with at least 1 year experience in Employee recruitment service or Sales & Marketing service
– Must have internet / website knowledge
– Ability to create and deliver presentations tailored to the clients’ need
– Able to use Microsoft Office
– Ability to speak, read and write in English Language

How to Apply

 Interested candidates please send your full updated CV with photo to [email protected]

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Job expires in 26 days.

32 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume