သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
23 Dec 2017

Full-Time Sales Executive

Global Enchanting Safety and Management Training Centre – Posted by Cherry ChoAnywhere

Print

Job Description

– Global Enchanting Safety Training Cente တြင္ Sales Department ၏ Tele-Sales အျဖစ္ အဓိကထား၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
– Sales Target ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရမည္။
– အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။
– Tele-Sales ကို စိတ္ပါဝင္စားသူ ျဖစ္ရမည္။
– Email/ Internet ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– English (Basic) ရွိရမည္။

How to Apply

အေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက
**** ၀၉-၄၂၁၁၀၆၂၇၅၊ ၀၉-၅၁၈၁၃၁၆၊ ၀၉-၇၃၁၂၇၀၇၄၊ ၀၁-၂၃၀၄၈၃၆ သို႔ ရံုးခ်ိန္ နံနက္ (၉း၀၀ – ၅း၀၀) နာရီအတြင္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္****

CV ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားလုိပါက
==================
[email protected] (or) [email protected] သို႔ ေပးပို႔ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Closing CV – 31.12.2017

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Job Tags: #geec. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 1 day.

402 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume