သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Mar 2017

Full-Time Sales Executive – Mandalay

CarsDB – Posted by RebbizMandalay, Mandalay Region, Myanmar (Burma)

logo_green.png

Job Description

CarsDB is Myanmar’s No.1 automobile marketplace, which is helping car sellers, buyers and any car enthusiasts, who are interested latest automobile market trends. We are established since January, 2012 and has been the leader in providing quality automobile information and classifieds.

We have been featured in Forbes, TechInAsia and many other global/national media as one of Myanmar’s well-established technology companies.

Currently, we are expanding our team rapidly and looking for a talented sales and marketing executives to join us.

Rebbiz Co.,Ltd. မွ CarsDB Online ကားေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွု႔လုပ္ငန္း တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ်ား အလိုရွိပါသည္။

၁) Sales Executive က်ား/မ (၂) ဦး

ဘြဲ႕ရ ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ရမည္။
Computer အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။

လစာ – (၁)သိန္းမွ (၃)သိန္းၾကား ။အေတြ႕အၾကံဳ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ ညိွႏိွဳင္းေပးမည္။

အလုပ္ခ်ိန္ – ၉နာရီမွ ၅:၃၀နာရီထိ။

ရံုးပိတ္ရက္ – စေန/တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။မႏၱေလးရံုးခြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္။)

CV Form ႏွင့္တကြ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူေဆာင္ျပီး တ-၄/၈၁၊ငုျပာလမ္း၊၆၂လမ္းႏွင့္ ၆၃လမ္းၾကား၊ခ်မ္းျမသာစည္၊မႏ ၱေလးရံုးသို႔ ၂၂.၄.၁၆ ေနာက္ဆံုးထား၍ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

စံုစမ္းရန္ – ၀၂-၈၁၁၅၄ / ၀၉-၄၃၀၆၀၄၀၆

Apply here: https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk06u9r

(or)

Send email to: [email protected] with your CV.

How to Apply

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be notified for interview. *

Job Categories: Featured and Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Job Tags: carsdb, mandalay, and sales. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 36 days.

1438 total views, 8 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume