သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Jan 2015

Full-Time Sales Manager

SolaRiseSys – Posted by SolaRiseSysYangon, Yangon Region, Republic of the Union of Myanmar

Job Description

Junior Sales& Marketing Specialist                                                                        M/F (1) Post

We provide innovative technology and we pride ourselves on our dedication to first class the best quality.

“S R S” is waiting to welcome a

“Qualified Sales Manager”

who will take advantage of flexible working hours, good benefits, the opportunity for a competitive salary…………….

If you have a bubbly personality, great personal presentation, have formal qualifications in related filed and you’re not afraid of a little hard work to gain and opportunity for a career in Sales and Marketing field, we’d love to hear from you. Experience in solar field would be highly graded.

Job Requirements

  • Age Between 28 and 40
  • Any Graduate
  • At least three year of experience in related field
  • Knowledge on Renewable Energy is preferred
  • Speak more than one language is a plus
  • Able to Travel
  • Professional, well-groomed, friendly and organized person is an ideal candidate
  • Must be experts in customer service, capable of answering questions and demonstrating products
  • Excellent communication skills and courteous demeanor

How to Apply

Please submit your CV with full details attached with a recent photo [email protected] within two weeks from advertising date.
Bldg;16, Room-503, Bldg;14, Room-303, 305, MICT Park
Universities’Hlaing Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
Tel/ Fax: 951-2305207, Tel; 951-2305192, 2305194. Website:www.solarisesys.com

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time.

3956 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume