သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
30 May 2019

Full-Time Sales & Marketing Assistant (M/F)

Frontier Technology Partners Co.,Ltd – Posted by Frontier Technology PartnersAnywhere

Job Description

Responsible for performing sales activities for all products/services available in
diverse product lines.

– Responsible to do regular Visit & servicing to existing agents.

– Search potential agents for mobile money.

– Maintain route/way plan & follow on daily basis.

– Respond to sales inquiries and concerns by phone, electronically or in person

– Prepare sales activity records and reports.
– Develop and maintain sales and promotional materials
– Ensure customer service satisfaction and good relationships with agents.
– Fulfill other duties and responsibilities as assigned

Education and Experience
Any Graduate
Good attitude, communication skill, active, creative, good personality, willingness to learn.
Good interpersonal communicator for customer services.
Sales experiences in Mobile Money fields.

How to Apply

Frontier Technology Partners
Email- [email protected]
Co.,Ltd Building-17,Second Floor,MICT Park,Hlaing Tsp,Yangon.
connect to Ph no:+959450374921

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 12 days.

208 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume