သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 May 2019

Full-Time Sales & Marketing Executive

Shwe Lat Yar – Posted by ShweLatYarAnywhere

Job Description

Sales :
– Can work for the souvenirs & gifts shop
– Know how to deliver good customer service
– Monitor the sales process
– Liaise with the suppliers

Marketing :
– Participate in various marketing/promotions
– Understand the competitors and how to overcome
– Assist in continual product/service improvement

• Any graduate are welcome, diploma in sales & marketing or other relevant studies would be considered.
• Prior working experience in sales & marketing.
• Positive attitude and hardworking.
• Able to communicate in English

How to Apply

Looking for the talent individual to work in opening soon souvenirs and gifts shop.
Located at downtown (near Sule pagoda) and convenient access from many townships of Yangon.

Interested candidate please call 09 783455161 (or) send the resume to [email protected] together with expected salary and copy of NRIC.

Job Categories: Retail / Distribution. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 15 days.

52 total views, 6 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume