သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jan 2017

Full-Time Sales & Marketing Executive (Male) (For Naypyitaw Only)

Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

-အစိုးရရံုးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
-ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
-တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီၤးသူ ျဖစ္ရမည္။
-ၾကိဳးစားလိုစိတ္ရွိျပီး တက္ၾကြစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
-လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳအနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္ရွိရမည္။
-ခရီးသြားလာႏိုင္ရမည္။
-အသက္ (၂၂)ႏွစ္ မွ (၃၀)ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

How to Apply

No.(87/88),Bahosi Complex,Lanmadaw Township,Yangon. Ph-01 229791 / 01 229792 Gmail – [email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: sales & marketing executive (male) (for naypyitaw only).

155 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume