သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Sales & Marketing Manager

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate

– English – 4 skills and Sale & Marketing Certificate

– Sale & Marketing Team တစ္ခုလံုးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး Target မ်ားကုိ ျပည့္မွီၤေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိူင္ရမည္။

– Sale & Marketing experience (5) yrs over

– North Dagon Tsp,Bahan Tsp and Hlaing Tharyar Tsp ရွိ Company တစ္ခုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

– Salary ( 800,000 -1,000,000)

– အျမန္အလိုရွိသည္။

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 19 days.

111 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume