သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Aug 2017

Full-Time SALES/ MARKETING SPECIALISTS

Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) – Posted by SolarBKAnywhere

Job Description

Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) established in 2006 specializing in investment, producing, trading of renewable energy solutions, as solar water heating system, solar photovoltaic system… for both industries and housholds. SolarBK is a leader in this business sector in Vietnam, appears in the U.S. Now, we are proud to serve Myanmar market. We are looking for the energetic, dynamic, nothing-imposible characteristic candidates with high passion for following positions:

02 SALES/ MARKETING SPECIALISTS: Seek, build, and develop relationship with clients, partners & responsible for daily business and keep the commitment in sales and marketing.
• At least 1 year experienced in sales &marketing
• Have basic knowledge of Commercial Law/ Foreign Trade/ Distribution/ Project managing/ Marketing
• Good listening, excellent verbal and written communication/presentation skills and convincible
• Intermediate level in English in communication and writing

How to Apply

Email: [email protected]
Website: https://solarbk.vn/en/
Tel: (+84.‎28) 7300 6759
HOTLINE: 09950 676 898

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Job expires in 23 days.

87 total views, 6 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume