သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Mar 2019

Full-Time Senior Account

JobGuideAnywhere

Job Description

Sr Account. Female (1) Post ( Yangon)

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– LCCI I – III UK / ACCA – I
– Computer Excel ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– Account ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ 4 ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– construction fields ထဲတြင္ Account ႏွင့္ experience 1 ႏွစ္အထက္ ရွိရမည္။

How to Apply

Job Guide Employment Agency
********************************
Please sent your CV to us:
Mail – [email protected]
More Information; Please Contact us

☎ 09 968 360 400
☎ 09 973 508 500

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Job Tags: negotiate. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 25 days.

22 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume