သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Dec 2016

Full-Time Senior Account Executive Cum HR (Female) (700,000+++MMK) Code-12370

Dagon Glory – Posted by DagonGloryAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

DG Pic.jpg

Job Description

The recruitment company is Media and Advertising Company located in South – Oakaklar.

-စီးပြားေရးဘြဲ႕ရ (သို႔)တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႔ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
-ACCA Part I ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
-အေတြ႔အၾကံဳ (3) နွစ္အနည္္းဆံုး ရွိရမည္။
-HR Management ပိုင္းနွင့္ Pay Roll ပိုင္းကိုင္နိုင္ရမည္။
-MYOB Software အသံုးျပဳနို္င္ရမည္။
-English 4skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
-လခ်ဳပ္၊နွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းလုပ္နိုင္ရမည္။
-Microsoft Office Excel / Word ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
-ရုပ္ရည္အသင္႕အတင့္ ရိွသူၿဖစ္ရမည္။

How to Apply

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအား အီးေမးလ္ၿဖင္႔ [email protected] (သို႔) အမွတ္ ၂၃၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေၿမနီကုန္း သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job Tags: senior account executive cum hr (female). Salary: 700,000 - 1,000,000.

110 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume