သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jan 2017

Full-Time Senior Accountant

RVK Meditech Co.,Ltd – Posted by RVK MeditechAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

RKM LOGO for Forms.jpg

Job Description

Maintain Chart of Accounts for related accounts.

• Responsible for accurately entering & reviewing data transactions

• Protects organization’s value by keeping information confidential.

• Main responsibility is to prepare financial statements.

• Monthly preparation of monthly financial statements.

• Guarantee of compliance with requirements and existing company guidelines

• Handle full set of accounts and ensure timely and accurate month-end closing activities as well as submission of financial analysis and management reports

• Perform full set of accounts and ensure timely closing accounts
Position Requirements
Position Requirements

• University degree in B.Act./ B.Com./ B.Econ
• At least LCCI Level 3 or above knowledge of financial qualify
• Minimum ( 3 ) year Experience Manufacturing in accounting field.
• Strong analytical skills, excellent communication and interpersonal skills
• Good oral and written English skills,
• Strong understanding of local financial and corporate regulations
• Accounting Software using skill.

How to Apply

For interested persons, kindly submit your update resume to [email protected] not later than 27th Jan, 2017. For more information, speak with Human Resources Manager @ 95 9 799125719 within office hours (8:30 am to 5:30 pm).
The company will provide accommodation (not entitle who is living in Pyin Oo Lwin), share office ferry, lunch and entitle for public holidays

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time.

433 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume