သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Sep 2017

Full-Time Senior Accountant

Co-pilot Company Limited – Posted by co-pilotAnywhere

Job Description

Our client is a media agency based in Yangon and is now looking for an energetic person to join the company.

Job Description
• Prepare invoices to clients.
• Prepare full set of accounting and monthly financial reports.
• Manage accountant and cashier
• Deal with tax office
• Deal with the external audit
• Manage office administration and other tasks as necessary.

Qualifications
• 30-35 years old
• At least 3 years of work experience in finance and accounting.
• Completed LCCI Level 3.
• Good knowledge of Myanmar Taxes.
• Good communications in English with appropriate writing skill.
• Knowledge of accounting software is a plus.
• Good MS Office skills (Excel, Word and PowerPoint)

How to Apply

Interested applicants are invited to submit CV to email: [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 13 days.

467 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume