သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
21 Nov 2017

Full-Time Senior Accountant-Costing (Female-1Post)

Talent Hub Agency – Posted by Talent Hub in MyanmarAnywhere

Logo.jpg

Job Description

မည္သည့္ဘြဲ႕ရမဆုိေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
D.A LCCI (III) (သုိ႕) ACCA Part (I) ကဲ့သုိ႕သက္ဆုိင္ရာ ဒီပလုိမာလက္မွတ္မ်ားရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
B.Act, B.Com ဘြဲ႕ရမ်ားအား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
Sr. Accountant ရာထူးျဖင့္ အနည္းဆုံး လုပ္သက္(၁) ႏွစ္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး
ယင္းလုပ္သက္အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆုံး (၅) ႏွစ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
Accounting Software အသုံးျပဳဖူးသူျဖစ္ရမည္။
(SAP Software အသုံးျပဳဖူးသူမ်ားဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္။)

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။

How to Apply

For more information please call : Talent Hub ( ‎09 456 666 852 / ‎09 776 666 852)
You can apply from here or send your resume to email – [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 8 days.

306 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume