သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Jan 2018

Full-Time Senior Accountant (Urgently)

Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April MayAnywhere

MCY Logo.jpg

Job Description

– Must be B.Com, CPA ,LCCI level III ,degree holder.
– Preferably having 3 years work experience in financial and accounting field.
– Able to handle financial accounts of Group
– Able to communicate in English (Intermediate level)
– Able to use Microsoft office fluently (Word, Excel, PowerPoint, etc)
– Must have good communication and interpersonal skills.

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 21 days.

124 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume