သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
25 Sep 2017

Full-Time Senior Asp.net Developer

myCondo – Posted by myCondo.jobdbAnywhere

Job Description

Develops web applications, and often takes on more complicated programming.
Analyzes requirements, design programs and estimates develops time.
May perform code reviews on other developer’s deliverables.

Skills & Experience Requirements
Degree or Diploma holder in information technology.
Preferably 3+ year’s experience in development of Microsoft.Net Web Application
Would have strong Knowledge & Skills of the following :
– ASP .NET 4.0 and above using C#
– Object Oriented Programming concepts
– Client/Server Application Development Methodology
– Experiences in Microsoft SQL and LINQ is a MUST.
-Experiences in Web API is more preferred.

How to Apply

We are recruiting for Senior Asp.net Web Developer. If you are sure that you have some compatible experiences with the position requirements and you are interested for trying to get this position experience, you can apply by sending email at [email protected] with your resume attached. (Resume should be in .doc or .docx or .pdf format)
After getting your application, we will review your resume and contact back for the interview.
Estimated review period will be 2 weeks so that you will get interview invitation in that within 2 weeks if you are
shortlisted.
You can contact us at [email protected] for your further information.

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: senior asp.net web developer and senior web developer. Job expires in 6 days.

444 total views, 10 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume