သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Feb 2018

Full-Time Senior Cashier

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any graduate,

– Age 25-35 years old.

– At least 6 years experienced in related field.

– Good analythical, good communication, and good presentation skill.

_ Cash Received and Cash Payment Control cash in Hand.Ar and AP control

_ Daily cash payment & receipt process. Checking voucher for payment & Receipt

– Cash Management for operation smooth and control cash in Hand Amt. Prepare Cash in Hand Report

– Monthly improvement(A3 & A4) Prepare for supplier payment plan

– Prepare for supplier finish plan.

– Ferry စီစဥ္ေပးသည္။

– Hlaing Thar Yar Tsp တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

– ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

-အေသးစိတ္သိလိုပါက ၀၉-၄၅၁၃၅၀၈၈၈ ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

How to Apply

– ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

-အေသးစိတ္သိလိုပါက ၀၉-၄၅၁၃၅၀၈၈၈ ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 25 days.

71 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume