သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Oct 2018

Full-Time Senior Civil Engineer (USD 1500)

Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGloryAnywhere

Dagon Glory BIG Logo RGB.png

Job Description

The recruiting company is constructing company located in Yankin
·Male prefer
·Engineering (Civil) Education Background
·High Building Construction Experience
·Age range: over 40 years
·Must have over 10 year experience
·Passionate and able to work under pressure
·Experience in Japanese organization is preferred
·Able to communicate English language
·Japanese Language is plus

How to Apply

CV ပို႔ရန္(ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ): [email protected]

အမွတ္-၂၃/A, ရွမ္းကုန္းလမ္း ၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သို႔လည္းလူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 19 days.

63 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume