သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
4 Oct 2017

Full-Time Senior Developer

KEYfields Pte Ltd – Posted by keyfieldsAnywhere

Job Description

Responsibilities:
• Application development
• Functional design and documentation
• Application implementation
• Customer support
Requirements:
• A university degree or a diploma from a reputable institution
• Minimum 5 year working experience in software/application development
• Must have working experience in 3 or more of the following:
• .NET platform (ASPX & C#)
• HTML, XML
• Microsoft SQL Server 2005 & 2008
• MVC
• Mobile Platform
• Android
• JavaScript , Crystal Report (version 7 & above)
• SQL database stored procedure programming

How to Apply

Send your detailed resume, stating full personal particulars, educational qualifications, career history, present and expected salaries, contact details, with a recent non-returnable photograph and “Technical Analyst” in the subject line to: [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: mvc., senior developer, sql, technical, and technical analyst. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 18 days.

348 total views, 7 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume