သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Oct 2018

Full-Time Senior Developer C#,ASP.Net

2C2P Myanmar – Posted by 2C2PAnywhere

logo.jpg

Job Description

Main Duties & Responsibilities

• Design and develop the system based on requirement specifications especially C# in ASP.NET
• Tests the developed software to meet the data, logical, functional requirements, and documents the test results according to Unit Test document
• The candidate must be able to relocate among customers’ sites
• Performs any combination of the following duties according to specific departmental guidelines: Programming, Implementing, Testing, Trouble Shooting and Supporting

Job Requirements
. Bachelor Degree or Above in Computer Science/ Engineering/MIS, IT or other related fields.
. Minimum 4 -5 year, either in programming (C#, ASP.NET)
. Self-initiative and good leadership skills
. MS Visual Studio 2013.
. (C#, ASP.NET)
. English communication both verbal and written skills

How to Apply

Interested candidates may send the CV to [email protected] and [email protected] by 20 October 2018.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 19 days.

64 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume