သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2019

Full-Time Senior Engineers (Mechanical & Electrical)

HR.UFP ENGINEERING – Posted by UFP engineeringAnywhere

Job Description

Mechanical & Electrical Senior Engineers
1. Duties
* Checking & review of work procedures, method statements, Inspection & Testing for MEP work on site.
* Carry out project team work
*Good communication
*Able to work independent
*Able to know relatively Engineering knowledge

2.Qualification and Education :
* B.E ( Mechanical & Electrical ) , age above 30 years
* Auto Cad knowledge, Microsoft Word, Excel and power point knowledge
* Can Speak English

3. Experiences
*AT least 5 years relative working experiences,
(Employee, who worked done at least one project shall finished working experiences,can apply).If applicant not done, have to reason.

Working Hrs: Monday to Saturday
8.30am to 5.30pm
(public holidays and Sunday Close)
Working loaction: Yangon region (international project)

How to Apply

Email to : [email protected]

[email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job expires in 24 days.

39 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume