သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Dec 2018

Full-Time Senior Graphic Designer

Job Guide Agency – Posted by JobGuideAnywhere

Job Description

🚩🚩Senior Graphic Designer M/F (2) Posts 🚩🚩

– ဘြဲ႕ရ(သို႕)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ 30 ၀န္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Adobe Photoshop
– Illustrator ပိုင္းမ်ား က်ြမ္းက်င္ရမည္။
– Graphic Designer လုပ္ငန္းအေတြ့အျကံဳ (3)ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။

🔺 လစာ – 450,000 အထက္
– (လစာသည္အေတြ႔အႀကံဳေပၚမူတည္၍ ညိွႏႈိင္းေပးမည္။)
🔺 ပိတ္ရက္ – Sun & Public Holiday
🔺 အလုပ္ခ်ိန္ – 9:00-5:00
🔺 တည္ေနရာ – Hledan
🔺 လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား – Education Center

မွတ္ခ်က္ – ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ CV ေဖာင္ႏွင့္အတူ မိမိဆြဲထားေသာ design sample ကိုတြဲ၍ပို႕ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Job Tags: 000 mmks and 450. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 20 days.

57 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume