သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 Jan 2017

Full-Time Senior Graphic Designer/Graphic Designer

Echo Myanmar Communications Co., Ltd – Posted by EchoAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Responsibilities
– Design all the materials according to the needs of our clients (Facebook Ads, Line, Instagram, Invitation, Backdrop, Magazine, Newsletter, etc..)
– Developing design briefs by information and data from social media and PR Team
– Meeting with clients
Requirements
– At least three-year experience in graphic design field for Senior Graphic Designer/ one-year related experience for Graphic Designer
– Strong computer skills
– Proficient in Indesign, Photoshop and Illustrator
– Be flexible, excellent communications and interpersonal skills
– Confidence to present and explain ideas to clients and colleagues
– Creative and strong work ethic
– Detail oriented, organized, and able to work with a team.
– Ability to prioritize multiple projects, meet deadlines and work under pressure

Echo Myanmar is the largest independent PR firm in Myanmar.
After recognizing an unsatisfied demand for truly international-quality integrated public relations and social media services in Myanmar, we built an agency unlike any other by reimagining the local approach to PR and communications. Myanmar Public Relations, Social Media, Integrated Communications and Corporate Reputation Management are the core capabilities of Echo Myanmar.

How to Apply

Applications should be emailed to [email protected] with your CV and cover letter.

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000.

558 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume