သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
26 Jul 2017

Full-Time Senior Marketing Executive

Marathon Myanmar Delivery Service – Posted by marathonAnywhere

Job Description

Job Requirements

– Previous working experience in marketing field
– Previous experience in express courier field (Preferred)
– Basic understanding of sales principles and customer service practices
– Solid communication and interpersonal skills
– Customer service focus
– College Degree Holder
– Must know Yangon Area very well
– Must have basic IT skills
– Must be able to go to sales trip in Yangon city area
– Must be familiar with social media advertising

Company Mission: To provide the best and affordable delivery solution for manufacturers, suppliers, traders, sellers and online shops

Company Background: We are freshly formed start-up with energy, passion and ambition. Our team is a mixture of local and international experiences and dedicated to provide the best delivery service in the country.

Company culture:

We strongly believe in
– teamwork
– trust and openness
– innovation
– problem solving
– entrepreneurship

Our Services

We provide the following services:
(1) Parcel and mail delivery services in 23 cities (Door-to-door Service)
(2) Product distribution and payment collection services for manufactures, suppliers, and traders

How to Apply

How to Apply

(1) Send your CV/resumes to [email protected] (or)
(2) Apply in Person at the office during office hours (8:30AM – 5:30PM)

Office Address: No 482, 7th St, Thamine Ward(1), Near Thamine Overpass, Mayangone, Myanmar

Job Categories: Featured and Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 4 days.

441 total views, 9 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume