သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2019

Full-Time Senior Merchandizer (Senior Buyer)

AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orangeAnywhere

Job Description

– Must be graduate and must have at least ( 3) years experience in merchandising
– Must have knowledge in software using
– Must be good in communication, negotiating and cooperating
– Must be flexible and must have strength on pressure
– Must be able to work In and Out office
Working Hours : 8:30 am to 5:00pm
Off day : 6 days
No uniform and transport.
Salary 3.5 lakhs

How to Apply

can apply resumes to [email protected] or
can walk and apply to No.(16/17/18), Myittaryeikmon Housing, Thamainbayan Street, Tarmwe.
Ph: 01 209452/3 ( Ext : 0/106)

Job Categories: Merchandising & Purchasing. Job Types: Full-Time. Job Tags: urgent need. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 26 days.

23 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume