သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Jun 2019

Full-Time Senior Mobile Developer

Primalux Myanmar Co. Ltd – Posted by Primalux Myanmar Co. LtdAnywhere

plxmm.jpg

Job Description

အနည္းဆံုး Computer Programming နဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ Diploma သို႔မဟုတ္ Degree ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး (၄) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
Native/Hybrid အသံုးျပဳ Android နဲ႕ iOS application တို႔ကိုကၽြမ္းက်င္စြာေရးသားနိင္ရမည္။
Backend service အတြက္ MS SQL Server Database ကို C# Web API အသုံးျပဳ ၿပီးေရးသားေပးနိင္ရမည္။
Design Layout ပိုင္းကိုတာ၀န္ယူေရးသားနိင္ရမည္။
Teamwork ျဖင့္အတူတူလက္တြဲလုပ္ႏိုင္ရမည္။
Singapore based company ျဖစ္လို႔ English Skill အနည္းဆံုး Intermediate level communication skill လိုအပ္ပါမည္။
လိုိအပ္လွ်င္ Oversea ခရီးသြားနိင္ရမည္၊၊

How to Apply

အထက္ပါအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္သူမ်ား / စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အားလံုး ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ [email protected] သို႔ Resume (CV) ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
• Personal Particulars with Recent Photograph
• Education background
• Work experiences in point forms
• Reason(s) for leaving
• Current and Expected salary
• Date of availability/Notice Period
• Skype ID
Working: Monday – Friday (8:00am – 5:00pm)
Salary: Attractive Salary
Primalux Myanmar Co. Ltd
No.127 , 3rd Floor, 46th Street
Botahtaung Township,
Yangon, Myanmar
Interview မည့္ရက္ကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: android, developer, ios, and mobile. Job expires in 25 days.

45 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume