သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
15 May 2019

Contract Senior .Net Developer

WillNet Pte Ltd – Posted by htinaungAnywhere

Job Description

Senior .Net Developer [800,000 MMK – 1,500,000 MMK]

6 months contract (Extendable based on performance)

Email your resume to [email protected]

Requirements
– 5 years experience in C#.net
– Min 3 years experience in MVC/Web API
– Min 2 years in Angular JS
– Clean and apply best practices in coding/testing
– Agile methodology/ SDLC knowledge
– Must be a quick learner

Good to have
Exposure to tools
– JIRA
– Confluence
– Sendgrid
– HipChat/Slack

Email your resume to [email protected]

How to Apply

Email your resume to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Contract. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 23 days.

90 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume