သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
4 Jul 2019

Full-Time Senior Odoo Developer (M / F – 2Post)

vacancymyanmar – Posted by Vacancy MyanmarAnywhere

facebook-profile.jpg

Job Description

Location – Kamaryut Township
Working days – 9:00 AM – 6:00 PM (Mon – Fri) (Sat – half day)
Salary – 5 – 7 lakh
Industry – Software Solution Agency

Requirements:

– Must have strong knowledge of Core Python and programming concepts
– Odoo framework knowledge and linux flavoured operation system
– Techno-functional expertise is preferred

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 19 days.

260 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume