သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
9 Jan 2017

Full-Time Senior Receptionist

Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

*Attractive Salary*

• Any graduate or degree in BA (English) is more preferable UFL with minimum 1 year experience.
• Age between 20 to 30 years.
• Welcome guests & visitors in a friendly and processional way.
• Answer the phone in a professional manner and transfer call or take message.
• Good interpersonal skills, mature and able to work under pressure.
• Good personality, initiative and self-motivated.

Off Day (gazette holidays, Saturday and Sunday)

How to Apply

ဖုန္း ။ ၀၁ ၂၂၉၇၉၁/ ၀၁ ၂၂၉၇၉၂ / ၀၁ ၂၂၉၇၉၄/၀၁ ၂၂၉၇၉၅/ ၀၁ ၂၃၁၅၆၇၃/ ၀၁ ၂၃၁၅၅၄၉ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ [email protected] သို႔ email ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အမွတ္ (၈၇/၈၈)၊ ဗဟိုစည္အိမ္ရာ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ သို႔လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: senior receptionist.

224 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume