သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Sep 2018

Full-Time Senior Software Engineer

Innomax Tier Global Co., Ltd – Posted by innomaxAnywhere

JPEG300_vsmall.jpg

Job Description

Key Responsibilities
Participate in full development life cycle from requirement analysis, specifications, design review, implementation and unit test.
Diagnose and analyze software defect and provide effective resolution and design improvement.
Perform quality assurance & ensure the software meets customers’ expectations.
Analyze & solve performance and security related requirements in the applications
Produce documentation and artifacts for the product/ project
Provide technical support during maintenance phase of the system
Assist in adhoc projects when required.

Preferred Qualifications
Mobile application development experience
Experience building client software for resource-constrained devices

Requirement
Diploma/Degree in Computer Science, IT or equivalent
At least 5 years experience in Software Development
Problem analyzing and solving skills and enjoy computer software programing as a profession
Excellent teamwork and good communiation skill
Strong analytical, troubleshooting and problem solving skill.
Knowledge / experience in C++, C#, object-oriented programming is essential.

How to Apply

Please send your CV in MS Words format to [email protected] Only short listed candidates will be notified.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 25 days.

98 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume