သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Feb 2019

Full-Time Senior Web Developer

HRINC Myanmar – Posted by shadanAnywhere

Job Description

Sr.Web Developer
Job Requirement
A minimum of 3+ years web developing experience
Proficiency in PHP, Laravel
Experience in Javascript, Jquery and Ajax
Experience in implementing and integrating RESTful APIs
Experience in code versioning tools such as Git
Experience in delivering readable and maintainable code
Excellent problem solving skills

How to Apply

Apply to [email protected] or call 09979164344

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 15 days.

217 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume