သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 May 2019

Full-Time Senior Web developer

FinTech Myanmar – Posted by Financial Technology MyanmarAnywhere

Job Description

Business Development Manager (BDM) (M/FM)
No of Position : 2
Job Location : Yangon

Job Description
-Increase the customer database ,visiting the customers,
-Improvement training with Vendors and OEM,
-Preparing proposals and quotations and submitting to the customers,
-Managing customer and vendor relationship,
-Coordinate with Internal teams to ensure giving the right solution to customer,
-Coordinate with PMO to ensure every projects is delivered real time basis and having no issues in the site, Report to BOD,
-To Schedules appointment & maintain calendar from customer site.
-To make final reporting of project done.
-To make sure every cash payments and cash received are happening right time.

Required experience and skill
– Any Bachelor Degree ,
-Working experience at least 5 years in related field.
– English 4 skill
– Microsoft word, excel, power point, internet, email
– Team Work and Good attention to detail
– Positive and can-do attitude

How to Apply

For interested persons, please send your CV along with letter for interests, relevant supporting documents, academic qualifications, contact details within 10 days of announcement to:

Email: [email protected]// [email protected] Phone. 01 9250185,186,187,188,189 within office hour

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: [email protected]. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 22 days.

85 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume