သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
25 Dec 2018

Full-Time Senior Web Developer ( ASP.Net or Java , Angular) 10 post

Macro-Intelligent Solutions – Posted by Macro Intelligent SolutionsAnywhere

Untitled - Copy.jpg

Job Description

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္သည့္ Singapore ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ေဆာ့၀ဲလ္ကုမၸဏီတြင္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ Software Engineer မ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။

Job Description

– Working with a team to develop and maintain software applications
– Implement unit Test, integrated Test and performance Test
– Communicate with foreign team
– Cooperate with others to become a successful organization

Skill Sets & Requirements

– Bachelor’s degree in Computer Science or related field
– 3 years of experience in Asp.Net, Asp.net Core, Asp.net MVC, LinQ, C#, Angular , Web Service API software development
– Experience in Javascript, CSS3, HTML, Metronic Design, Material Design
– Experience in SQL writing in MSSQL database
– Experience or Knowledge in new technology is preferred
– A good knowledge in Printing System is preferred
– English speaking is good.
– Willingness to learn new work and experience
– Ability to be creative, highly motivated and results driven
– Good problem-solving skill and communication skill in dead line.

How to Apply

Working Day – Monday ~ Friday
Working Time – 9:00 AM ~ 6:00 PM
Email Address – [email protected]
Contact Phone – 09793108521
Address – Building 14, 5 floors, MICT Park , Hlaing Tsp, YGN.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 6 days.

195 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume