သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Dec 2018

Full-Time Service Manager – Male (For Heavy Machinery Co., Ltd) Urgent!!!

Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

Requirements

A.G.T.I / B.tech/ B.E (Mechanical)
Age between 35 – 50 years
Minimum 3years experience in service manager level.
Good communication skills in English.
Must have Good Communication & Team Spirit.
Must have an ability to work under pressure.
Willing to undertake duty related in the field.
Can drive safety & skillfull.

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in Microsoft Word format with PHOTO to [email protected]

09-426534140

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 21 days.

45 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume